Balet

Sekcja Baletu

 

Zapisy do Sekcji Baletu prowadzone są pod adresem: balet@wilanowskiewilki.waw.pl

Miesięczna składka za Sekcję Baletu wynosi 150,00 zł i jest płatna do 7-go każdego miesiąca przelewem na konto UKS Wilanowskie Wilki. Szczegóły w zakładce opłaty.

Zajęcia prowadzi Pani Anna Kudyba

Anna KudybaAnna Kudyba -absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi-Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu. W 2009 roku ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogika Baletowa na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studia te są jedynymi takimi studiami w Polsce. Po obronie pracy uzyskała tytuł Magistra Sztuki. Wykształcenie to pozwala nauczać tańca we wszystkich Państwowych Szkołach Baletowych w Polsce. Od momentu założenia swojej szkoły tańca i baletu „Anna” oddaje się w pełni prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Ukończone kursy:
-Duńska Szkoła Tańca Klasycznego Augusta Bournonville’a prowadzony przez prof. Tomasa Lund, I-szy tancerz i pedagog Królewskiego Baletu w Kopenhadze,
-Petersburska Szkoła Tańca Klasycznego prowadzony przez prof. Ludmiłe Sierieżnikowa, profesor Akademii Kultury w Sankt Petersburgu,
-Techniki wspomagające taniec- pilates, barre a terre i streching prowadzony przez Anne Grabke-Szpilman, solistka baletu J. Neumeiera oraz pedagog Królewskiego Baletu w Sztokgholmie.
-Tańce Węgierskie prowadzone przez Zsolt Juhasz tancerz, choreograf oraz Katalin Bonifert- tancerka i repetytor baletu.
-Tańce Rosyjskie prowadzone przez Anatolij Borzow.
Od 2004 roku jest tancerką z obowiązkiem śpiewu w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Z zespołem koncertuje w kraju jak i za granicą – m.in. Francja, Niemcy, Szwecja, Belgia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Rosja, Brazylia, Izrael, Stany Zjednoczone oraz Kanada