Gimnastyka z Elementami Tańca

Sekcja Gimnastyki z Elementami Tańca 

Gimnastyka z elementami tańca to zajęcia, które mają na celu nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz poczucia rytmu, usprawnianie poszczególnych części ciała, rozciąganie mięśni i kształtowanie gibkości oraz utrwalanie zachowań prozdrowotnych. Uczą one wykorzystania muzyki jako narzędzia do tworzenia choreografii oraz wyrażania emocji poprzez ruch, podstawowych kroków tanecznych oraz wykonywania ich z gracją i wdziękiem, doskonalenia umiejętności poruszania się w rytm muzyki, kształtowania płynności i estetyki ruchu oraz orientacji w przestrzeni, wyrażania muzyki i ekspresji ruchu. Zajęcia GIMNASTYKI Z ELEMENTAMI TAŃCA są idealnym wstępem do nauki podstawowych elementów gimnastycznych, aby potem móc przejść do skomplikowanych już elementów akrobatycznych. Łączą w sobie ćwiczenia ogólnorozwojowe, taneczne i specjalistyczne.

anna-majchrzakZajęcia prowadzi Pani Anna Jastrzębska. Optymistyczna, kreatywna i tryskająca pozytywną energią nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie. Absolwentka Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością „Wychowanie zdrowotne i korektywa”. Ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i sportowej oraz instruktora fitness.