Gimnastyka z Elementami Tańca

Sekcja Gimnastyki z Elementami Tańca 

Zapisy do Sekcji Gimnastyki z Elementami Tańca prowadzone są pod adresem:

Zapisy do Sekcji Gimnastyki z Elementami Tańca prowadzone są pod adresami: 
1) dla klas II-III i IV-VIII
2) dla klas 0-I i grup przedszkolnych

Miesięczna składka za Sekcję Gimnastyki z Elementami Tańca wynosi 75,00 zł i jest płatna do 7-go każdego miesiąca przelewem na konto UKS Wilanowskie Wilki. Szczegóły w zakładce opłaty.

Gimnastyka z elementami tańca to zajęcia, które mają na celu nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz poczucia rytmu, usprawnianie poszczególnych części ciała, rozciąganie mięśni i kształtowanie gibkości oraz utrwalanie zachowań prozdrowotnych. Uczą one wykorzystania muzyki jako narzędzia do tworzenia choreografii oraz wyrażania emocji poprzez ruch, podstawowych kroków tanecznych oraz wykonywania ich z gracją i wdziękiem, doskonalenia umiejętności poruszania się w rytm muzyki, kształtowania płynności i estetyki ruchu oraz orientacji w przestrzeni, wyrażania muzyki i ekspresji ruchu. Zajęcia GIMNASTYKI Z ELEMENTAMI TAŃCA są idealnym wstępem do nauki podstawowych elementów gimnastycznych, aby potem móc przejść do skomplikowanych już elementów akrobatycznych. Łączą w sobie ćwiczenia ogólnorozwojowe, taneczne i specjalistyczne.

anna-majchrzakZajęcia prowadzi Pani Anna Majchrzak. Optymistyczna, Kreatywna i tryskająca pozytywna energia nauczycielka akademicka oraz wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 358 w Warszawie. Absolwentka Politechniki Radomskiej in. Kazimierza Pułaskiego na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością „Wychowanie zdrowotne i korektywa”. Ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  Posiada sześcioletnie doświadczenie jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej oraz gimnastyki korekcyjnej w szkole i klubie sportowym. Wykładowca akademicki przedmiotu „Metodyka gimnastyki korekcyjnej” na uczelni Wszechnica Polska.