Koszykówka

Zapisy do sekcji Koszykówki pod adresem:

koszykowka@wilanowskiewilki.waw.pl

W trakcie treningów uczymy dzieci i młodzież wszystkich elementów koszykówki, dbając o prawidłowy rozwój i podwyższanie ogólnej sprawności fizycznej.

Rozwijamy wszystkie cechy motoryczne: siłę, szybkość, wytrzymałość, koordynację, gibkość, zwinność i skoczność. Stosujemy ciekawe formy i metody treningowe dostosowane do wieku ćwiczących.

Wprowadzanych jest dużo gier i zabaw ruchowych, ćwiczenia rozciągające, orientacyjne i zwinnościowe.

Zajęcia prowadzi Marcin Gajos

Marcin Gajos – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu warszawskichklubach m.in. Varsovia, Drukarz Warszawa, Agrykola. Uczestnik licznych konferencji i szkoleń m.in. Football Lab, Piłka nożna dla dzieci, Cover coaching clinic. W 2019 roku odbył staż w Lech Poznań. Warto również dodać , że posiada dyplom UEFA B. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi, ponieważ na co dzień jest nauczycielem i wychowawcą w SP 358 w Warszawie. Jest osobą zdeterminowaną, nastawioną na sukces, poprzez ciężką pracę oraz dobrą zabawę na treningach