Jakub Sekuła – W Wilanowskich Wilkach prowadzi zajęcia z nauki pływania.