Edyta Lango – Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku wychowanie fizyczne. Podczas studiów zrobiła specjalizację instruktorską z piłki siatkowej oraz fitness, a także uzyskała tytuł trenera II klasy pływania. Od 2007 roku z sukcesami uczy pływać dzieci i młodzież. W Wilanowskich Wilkach jest trenerem od początku powstania klubu. W 2014 roku ukończyła Edukację Wczesnoszkolną, posiada duże doświadczenie dydaktyczne pracując wiele lat w szkole, a wcześniej w przedszkolu.

W Wilanowskich Wilkach prowadzi zajęcia z nauki pływania.