Pomagamy i My!!!

Pomagamy i my !
Pani Agnieszka, nauczyciel przedszkola do którego uczęszczają „nasze przedszkolaki”, wielokrotnie pomagała innym. Teraz sama potrzebuje pomocy.
Można:
1- zasilić subkonto Pani Agnieszki w Fundacji RAK ‚n’ ROLL prosimy o dokonywanie wpłat na imienne subkonto podopiecznego o nr: 29 1140 2017 0000 4702 1298 2363, z dopiskiem „dla Agi K.” Fundacja RAK ‚N’ ROLL ul. Wiśniowa 59 lok. 6; 02-520 Warszawa. Dodatkowo w celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę: https://www.raknroll.pl/chce-pom…/pomoz-podopiecznemu/aga-k/
2- w piątek tj. 8 czerwca na Pikniku Rodzinnym organizowanym na terenie Przedszkola wesprzeć akcję „Rata na Raka Agnieszki”

Zachęcamy do pomocy.