Opłaty

Wpisowe /Roczna składka członkowska wynosi 50,00 zł.

Miesięczne składki sekcyjne w roku szkolnym 2020/2021 wynoszą:

Akrobatyka- 100 zł (zajęcia 60 min/tydz.)
Piłka Nożna- 180,00 zł (reprezentanci 220/250 zł w zależności od liczby treningów
Pływanie- 180,00 zł (zajęcia 30 min/tydz.), 200 zł (zajęcia 45 min/tydz.)
Taniec- Mat Dance – 100 zł (zajęcia 45 min/tydz.)
Zajęcia Ogólnorozwojowe dla Chłopców- 100 zł (zajęcia 60 min/tydz.)
Koszykówka – 100 zł
Siatkówka (dorośli)- 120 zł (zajęcia 90 min/tydz.)
Piłka nożna (dorośli) – bezpłatnie

Wszystkie opłaty należy wnosić oddzielnie dla każdej sekcji przelewem  do 7-go każdego miesiąca na konto:
UKS Wilanowskie Wilki
49 8015 0004 0111 0260 2003 0001
w tytule: Imię i nazwisko dziecka ,nazwa sekcji za który wnoszona jest opłata.

Warunkiem zapisu na zajęcia jest opłacenie wpisowego/ rocznej składki członkowskiej.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest regularne opłacanie składki sekcyjnej.

Szczegóły dotyczące opłat znajdują się w Regulaminie opłat