Opłaty

Wpisowe /Roczna składka członkowska wynosi 50,00 zł.

Miesięczne składki sekcyjne w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą:

Balet- 150,00 zł
Gimnastyka z Elementami Tańca- 75,00 zł
Gimnastyka Korekcyjna- 75,00 zł
Piłka Nożna- 150,00 zł
Pływanie- 150,00 zł
Taniec- Dance Mix for Kids- 75,00 zł
Taniec- Współczesny z Elementami Jazzu- 75,00 zł
Zajęcia Ogólnorozwojowe dla Chłopców- 75,00 zł
Tenis Stołowy- Sekcja Sportowa- 180,00 zł
Gry Zespołowe dla Dorosłych- 160,00 zł/ raz w tygodniu 2h

Wszystkie opłaty należy wnosić oddzielnie dla każdej sekcji przelewem  do 7-go każdego miesiąca na konto:
UKS Wilanowskie Wilki
49 8015 0004 0111 0260 2003 0001
w tytule: Imię i nazwisko dziecka ,nazwa sekcji za który wnoszona jest opłata.

Warunkiem zapisu na zajęcia jest opłacenie wpisowego/ rocznej składki członkowskiej.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest regularne opłacanie składki sekcyjnej.

Szczegóły dotyczace opłat znajdują się w Regulaminie opłat

Uczniowski Klub Sportowy