Kontakt

Siedziba klubu: 

ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa

Władze klubu:

Zarząd

  1. Agnieszka Wilk-Ilewicz- Prezes
  2. Mariusz Przybyszewski – Wiceprezes
  3. Katarzyna Dudzińska – Skarbnik
  4. Anna Epsztein – Sekretarz
  5. Bartosz Ilewicz- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

  1. Agnieszka Oleśkiewicz – Przewodnicząca Komisji
  2. Robert Cieślik- Członek Komisji
  3. Artur Ołdak- Członek Komisji

Kontakt do sekcji sportowych Sekcje