Badania lekarskie

Szanowni Państwo!

wszyscy zawodnicy sekcji piłki nożnej (także przedszkolaki) zobowiązani są przedłożyć trenerowi orzeczenie sportowo-lekarskie.

Zawodnikom innych sekcji – rekomendujemy badanie przed kolejnym sezonem.

Są dwie drogi uzyskania takich orzeczeń. Szczegóły…